Primary school notebooks A5 and A4 formatScholen kunnen een beroep doen op Winiq als zij meer willen weten over hoe men (hoog) begaafde kinderen in het algemeen beter kan begeleiden of wellicht voor een bepaald kind hulp inroepen.
Hulp kan op diverse manieren worden ingevuld met:

  • plusklas of plusklasbegeleiding?
  • gesprekken met de leerkracht en/ of IB-er van de school.
  • individuele begeleiding van het kind.
  • het geven van voorlichting op scholen of workshops voor teams.
  • het afnemen van didactische toetsen om vast te stellen op welk leerniveau het kind uiteindelijk is

Bekijk het aanbod voor scholen