Plusklas DiEeNe

Het liefst zien we dat scholen genoeg kennis in huis hebben om ook hoogbegaafde kinderen voldoende te kunnen begeleiding op school, binnen schooltijden.
De praktijk is echter nog vaak anders.
Dit kan door diverse redenen zijn, die niet altijd te voorkomen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een hoogbegaafd kind dat doordat de school zo klein is, echt een eenling is. Een buitenschoolse plusklas kan dan een mooie aanvulling zijn voor de school om het kind toch peerconatct aan te bieden. Of een school heeft geen formatie meer over, ook kan het zijn dat men geen geschikte personen kunnen vinden om dit te doen. In zo’n geval is een buitenschoolse plusklas een mooie aanvulling op het bestaande onderwijs.

Binnen de inspectie kunnen deze plusklassen gehonoreerd worden. Als school kan men aangeven dat er onderwijs op een andere locatie gegeven wordt.
Doordat er een volwaardige leerkracht aanwezig is en de leiding van de plusklas heeft, is dit onderwijs dan ook “gedekt”

In onze plusklas krijgen kinderen binnen een gekozen thema allerelei vak overschrijdende opdrachten, daarin hebben ze een eigen keus welke ze willen uitwerken en waar ze in willen verdiepen. gaande het werk koen er allerlei processen. Zaken als taakgerichtheid, sociale aspecten, executieve functies komen binnen de opdrachten aanbod. Deze zullen op individueel niveau worden beoordeeld, waarna er een keuze gemaakt wordt in de begeleiding, passend bij dat ene kind.
Uiteraard in samenspraak met de kinderen zelf, zij zijn prima in staat om eigen doelen te formuleren en vast te stellen.
De ruimte die kinderen nodig hebben, hun autonomie, zal bewust aangesproken worden.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op het stukje Plusklas DiEeNe.

Mindset Training m.b.v Fixie en Growie

In deze training krijgen kinderen inzicht in hun mindset.
Mindset is een ingewikkeld proces. Soms kunnen kinderen door gedachtes hun eigen ontwikkeling tegen houden.
met behulp van deze training, leren kinderen wat het verschil is tussen een Fixed mindset en een Growth mindset. Daarna worden de processen in gang gezet om van een wat meer fixed mindset te gaan naar een meer growth mindset.
Deze training is gebaseerd op de theorie en het uitgebreide onderzoek van Carol Dweck.

Deze kortdurende cursus kan in een groepje plaats vinden of individueel.
Kosten zijn te vinden op bij tarieven.

In de prijs zijn voor deze training, een school bezoek en een eindverslag inbegrepen.

Koffieplus

Ouders zitten soms met heel veel vragen. Over hoogbegaafdheid, over hoe hun kind thuis is.
Twijfels of men het wel goed doet, er komt veel op je af als je ouder blijkt te zijn van een hoogbegaafd kind.

Daarom is het soms heel fijn om met andere ouders informeel kennis te maken. ervaringen uit te wisselen, en het gevoel te hebben niet de enige ouder te zijn die met vragen over hoogbegaafdheid worstelt.

De bijeenkomsten zullen overdag of op een avond plaatsvinden.
Er zullen ook thema avonden plaatsvinden met een gericht onderwerp.
Houd de agenda in de gaten voor nieuwe data

 

Spelmiddag

Spelmiddagen zijn naschoolse activiteiten voor de kinderen.
In de groep kunnen spellen gedaan worden, en zullen gesprekken gevoerd worden over het “zijn” van hoogbegaafdheid.
Hoe voelt het voor jou?
Het vinden van peercontact, en onder begeleiding onderwerpen als onderpresteren, anders denken, hooggevoeligheid bespreken met elkaar zijn de hoofddoelen.
Voor de meer cognitieve uitdagingen zijn de plusklassen bedoeld.

LerenLeren

Hoogbegaafdheid en goed presteren is niet een sommetje dat zo eenvoudig te maken is.

Er zijn een heleboel factoren aan te wijzen waardoor dit niet altijd lukt. Om de kinderen waarbij dit niet vanzelf gaat te begeleiding, bied ik een cursus LerenLeren aan. Bij deze cursus komen vaardigheden aan bod die je nodig hebt om te leren.

Maar ook praktische hulp  hoe je het leert. Welke strategieën gebruik je,  wat heb je nodig? Welke informatie wordt er gevraagd.

Hoe pak ik het aan.

Per leerling bekijk ik welke leerstrategie het best past.  Want LerenLeren, is ook niet een One Model fits all!

Deze cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten

Bedoeld voor de kinderen uit groep 7 en 8

Na opgave ontvangt alle gegevens.

 

KR8PLUS

 

Zit je in groep 8 en ga je naar de brugklas?

Soms is dat best een flinke stap die je moet nemen.

Op vrijdagmiddag bied ik een plek voor deze aanstormende brugklassers.

Wat gaan we doen?

We gaan het hebben over: huiswerk maken, het leren plannen, het leren leren.

En daarnaast gewoon ook heel gezellig met kinderen die het net als jij ook best spannend zullen vinden.

Hoe denk jíj dat het gaat, wat verwacht je, wat vertellen anderen erover.

 

En wat vooral ook heel belangrijk is, we maken ook tijd om samen spellen te doen. Of een proefje of.. dat verzinnen we samen wel!

Want hee, het is tenslotte dan  ook bijna weekend!

Kom je ook?

 

Voor Wie?

Kinderen die na de zomervakantie naar de brugklas gaan

Doel: Plannen, leren leren maar ook peercontact en  minstens zo belangrijk gezelligheid

Wanneer: vrijdagmiddag 15.30 uur (richttijd, beetje in overleg met deelnemers)

Kosten: 10 keer € 350,00  incl BTW

Opgave: via contact/mail