Voor wie is Winiq bedoeld?

Allereerst is Winiq natuurlijk bedoeld voor hoogbegaafde kinderen. Maar de hulp wordt ingeroepen via de school of door de ouders.

Kinderen die hoogbegaafd zijn, denken en leren soms op een andere manier dan de andere leerlingen.
Dit kan leiden tot onbegrip of verkeerd opvatten van de bedoeling van het kind. Wat weer kan leiden tot onderpresteren

Deze kinderen hebben vaak al over zaken nagedacht waar hun leeftijdsgenoten nog niet aan toe zijn.
Als kleuter weten zij al wat samen spelen is, dit kan voor vervelende situaties zorgen. Zij verwachten van hun leeftijd genoten dat zij dit ook weten en zijn dan teleurgesteld of soms zelfs gefrustreerd dat deze kinderen zich niet aan de afspraken houden.
In hogere leerjaren kan het kind zo ondervinden dat de leerkracht hem of haar een betweter vindt. Of ervaart het kind dat het antwoord weten op iets niet beloond wordt, immers het krijgt geen beurt meer als het de vinger opsteekt. Dan steek ik toch niet meer mijn vinger op?

Vaak ervaren zij ‘het domweg iets uit het hoofd leren’ als tijdverspilling. Basisschoolstof is trapsgewijs ingedeeld; eerst leer je het een om daarna een moeilijkere stap te leren. Een veel gehoorde opmerking is de volgende :” Waarom zou ik de tafels uit mijn hoofd gaan leren, meester ziet in mijn schrift toch wel dat ik het snap?”
Hoogbegaafde kinderen denken soms andersom. Wat wil ik leren? Welke voorkennis heb ik daarvoor nodig om het te weten.
Zij lopen kans door hun andere manier van leren en denken, dat ze ergens vastlopen op school.

Ouders kunnen dan Winiq vragen om bij de gesprekken met school aanwezig te zijn, of vragen om gesprekken met school te gaan voeren over een andere, verbeterende aanpak voor het kind.

Scholen kunnen ook een beroep doen op Winiq als zij meer willen weten over hoe men (hoog) begaafde kinderen in het algemeen beter kan begeleiden of wellicht voor een bepaald kind hulp inroepen.
Hulp kan op diverse manieren worden ingevuld met:

  • plusklas of plusklasbegeleiding

  • gesprekken met de leerkracht en/ of IB-er van de school.
  • individuele begeleiding van het kind.
  • het geven van voorlichting op scholen of workshops voor teams.
  • het afnemen van didactische toetsen om vast te stellen op welk leerniveau het kind uiteindelijk is