Plusklas DiEeNe

Hoogbegaafde kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen vanaf oktober starten in een plusklas in Bloemendaal –Haarlem of in Alkmaar. De plusklas is toegankelijk voor kinderen van groep 3 t/m 8. De bijeenkomsten zullen voor het schooljaar 2016/2017 gehouden worden in de periode oktober tot en met juni, op de donderdagochtend of vrijdag ochtend van 09.00 – 11.30 uur. Er zal één groep worden samengesteld uit de groepen 3 t/m 8. Deze groep bestaat uit ca. 12 kinderen. De bijeenkomsten zijn in projecten ingedeeld, waardoor er op een overzichtelijke wijze in, maar ook uitgestroomd kan worden. Zo zal de plusklas voor meerdere kinderen toegankelijk worden. Projecten die aangeboden worden zullen met de kinderen besproken worden waarna ze naar eigen interesse op onderzoek zullen uitgaan. Dit deelonderzoek zal bestaan uit cognitieve maar ook creatieve en praktische onderdelen. Aan het eind van het project zal er een presentatie gegeven worden. Binnen het project zal de begeleiding bestaan uit proces bewaking, leren leren, uitdagingen niet uit de weg gaan en sociale interactie met anderen. Het zal met elkaar geïntegreerd worden binnen het project.

Winanda Maljaars en Dorine Bier zullen de plusklas begeleiden. 

Meer informatie: folder

 

Het inschrijfformulier en de andere benodigde formulieren worden op aanvraag aan u toegezonden via e-mail.

 

KleuterPlus en PeuterPlus

 

Doelgroep: Hoogbegaafde kleuters/peuters of peuters/kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Ook hoogbegaafde kleuters of peuters hebben behoefte aan spiegeling met ontwikkelingsgelijken voor het creëren van een reëel zelfbeeld,  door peercontact. Vaak zijn andere kleuters/peuters nog niet zo ver, en kan zo gemakkelijk een verkeerd beeld over jezelf ontstaan.

Het is onze taak deze kinderen te helpen om de wereld om zich heen beter te begrijpen. Door middel van spel met ontwikkelingsgelijken en het aanbieden van uitdagende opdrachten kunnen deze kinderen zich op een gezonde manier verder ontwikkelen. Op deze middagen is er dan ook een afwisseling van allerlei activiteiten die dit doel ondersteunen.

Het leren doorzetten is een onderliggend deel van het programma.

Activiteiten die bijvoorbeeld aan bod komen zijn:

  • Filosofische gesprekken
  • Samen verhalen maken
  • Coöperatieve spellen
  • Bewegingsspellen waarbij samenwerken een vereiste is
  • Bouwopdrachten
  • Creatieve opdrachten
  • etc, etc.

 

Meer informatie of aanmeldingen  via de mail