Ouders zijn vaak de eersten die opmerken dat hun kind misschien wel hoogbegaafd is. Zij kennen hun kind immers het beste. Omdat zij dit sneller opmerken dan anderen levert dat soms problemen op. De ouders hebben dan het gevoel dat zij niet serieus genomen worden en twijfelen eraan wat het beste is voor hun kind.… Read More


Scholen kunnen een beroep doen op Winiq als zij meer willen weten over hoe men (hoog) begaafde kinderen in het algemeen beter kan begeleiden of wellicht voor een bepaald kind hulp inroepen. Hulp kan op diverse manieren worden ingevuld met: plusklas of plusklasbegeleiding? gesprekken met de leerkracht en/ of IB-er van de school. individuele begeleiding… Read More


Kinderen die hoogbegaafd zijn, denken en leren soms op een andere manier dan de andere leerlingen. Dit kan leiden tot onbegrip of verkeerd opvatten van de bedoeling van het kind. Wat weer kan leiden tot onderpresteren Deze kinderen hebben vaak al over zaken nagedacht waar hun leeftijdsgenoten nog niet aan toe zijn. Als kleuter weten… Read More