Arrangementen van Samenwerkingsverband

Mijn doel en visie is dat kinderen passend onderwijs op school/ binnen schooltijd horen te krijgen.

Mijn expertise en ervaringen zet ik dan ook graag in, om binnen een arrangement, hulp aan scholen of kinderen te bieden. 

Neem gerust contact op om de mogelijkheden door te spreken

Plusklassen bij u op school

Binnen onze eigen plusklas krijgen de kinderen de kans om met peers te werken aan een gezamenlijk project. Diverse leeftijden zitten bij elkaar en ieder kind kan binnen het project aan eigen doelen werken. Deze doelen worden samen met het kind opgesteld. Binnen onze projecten komen sociale, analytische en praktische vaardigheden in de stijl van Sternberg aan de orde.

Wij prefereren een plusklas onder schooltijd, omdat wij vinden dat dit leertijd voor het kind is. Mochten scholen geen eigen plusklas hebben, dan kan er samen met Winiq een plan voor de eigen school opgezet worden. Ook bieden wij een training voor het opzetten van plusklassen of indien gewenst een eigen begeleiding voor de school.

Daarnaast is het denkbaar dat de plusklas vanuit begeleiding van Winiq op de school voor de kinderen gerealiseerd wordt. Dit geeft ruimte om, buiten de formatie om, plusklasbegeleiding op de school te bieden.

Bij voldoende deelnemers kan onze eigen plusklas ook in uw buurt gerealiseerd worden.

Nascholing leerkrachten

doelgroep: leerkrachten/IB-ers basisschool

Dit is een compacte maar volledige tweedaagse cursus voor leerkrachten van de basisschool

Wat is hoogbegaafdheid?

  • Theorie en een aantal gangbare modellen als Gardner, Renzullie en Mönks, Sternberg Heller
  • Hoe herken ik het hoogbegaafde kind?
  • Over profielen van hoogbegaafdheid en signaleren
  • Wat is onderpresteren nu eigenlijk?
  • Hoe herken ik een onderpresteerder?
  • Wat kan ik in mijn dagelijks lespraktijk doen voor hoogbegaafde kinderen?
  • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
  • Een blok waar een  op je schoolgerichte casus besproken wordt.

Voor deze cursus zal ook het een en ander aan leeswerk en opdrachten meegegeven worden.
Studielast: circa 30 uur

Volledige dag van 9.00 uur  -16.00 uur
Locatie Alkmaar , Edisonweg 10
inclusief lunch
minimaal aantal deelnemers: 5

Kosten € 295,- per persoon

Maatwerk en/of op locatie behoort tot de mogelijkheden, ik maak graag een offerte voor u als u intern een cursus wilt voor uw team.

Kind begeleiding

Soms kiest de school er voor om een kind individueel te laten begeleiden. Dit kan in samenspraak met de ouders door Winiq verzorgd worden of ik zoek samen met school en ouders naar een geschikt persoon voor dit kind.
Bij individuele begeleiding wordt een plan van aanpak gemaakt dat toegespitst is op het kind.

 

Ook kan gedacht worden aan een begeleiding op Mindset, van uit de growth en fixed mindset theorie van Carol Dweck

Of een begeleiding op LerenLeren

(zie hiervoor ook bij aanbod ouders)

Teambegeleiding

Ik kom graag op uw school voor vragen om uitleg voor het hele team, bijvoorbeeld als nascholing of een korte toelichting op wat hoogbegaafdheid is en welke gevolgen dit voor het onderwijs kan hebben.

 

Er zijn diverse mogelijkheden, die in een gesprek opgesteld en geformuleerd kunnen worden.

Gesprekken op school met IB/leerkracht

Naar aanleiding van een didactische toets of begeleiding kan ik op school een toelichting geven op het verslag wat geschreven is. Samen met de leerkracht wordt dan gezocht naar een werkbare situatie voor zowel de leerkracht als het kind. Juist door het gesprek kan men soms beter de situatie inschatten waar de leerkracht tegenaan loopt. Hierdoor kan een plan van aanpak gemaakt worden waar beiden profijt van hebben. Zowel de leerling, als de leerkracht.