Mijn naam is Winanda Maljaars-Riemersma.
Ik ben getrouwd, heb 4 kinderen en werk part-time op een basisschool.

In mijn eigen schoolperiodes heb ik steeds met verwondering en soms ook met frustraties gezeten bij de instructies van de lessen. Ik kreeg daar regelmatig het gevoel dat we echt net zo lang uitleg kregen tot iedereen van de hele klas het goed snapte, ook al snapte meer dan helft het allemaal al lang.  Waarom dat moest heb ik nooit zo begrepen als kind, maar ook later op de PABO werd er door mijn begeleiders op de stage scholen, en ook docenten op de PABO zo gedaan.
Toch ben  ik op de PABO  steeds bezig geweest om te kijken, te leren en te ontdekken hoe kinderen het best leren en onder welke omstandigheden. Differentiëren in de instructies en de lessen. Kinderen serieus nemen in wat ze al weten en kunnen en van daaruit verder gaan. Dat werd mijn visie en dat is mijn visie nog steeds. 
Na het behalen van mijn PABO diploma heb ik ruime werkervaring opgedaan bij diverse basisscholen.

Ik werk al verscheidene jaren op een freinetschool waar veel gewerkt wordt met het individuele kind. De methodes zijn minder belangrijk dan het behouden van de interesse voor het leren, dit zorgt er voor dat het kind zich ook verder kan ontwikkelen. Binnen dit type onderwijs krijgt de klassenorganisatie speciale aandacht. Immers, het ene kind leert anders dan het andere en dus zal de leerkracht zich daar, binnen de wettelijke eisen, moeten aanpassen.

Nadat ik binnen mijn gezin te maken kreeg met hoogbegaafdheid, heb ik veel met de scholen gepraat en ben erachter gekomen dat er nog veel kennis ontbreekt op het gebied van hoogbegaafdheid. Hieruit is een sterke behoefte ontstaan om me gedegen bij te scholen. Ik wilde niet als “moeder van” praten met de leerkrachten en collega’s maar als iemand die vanuit kennis en opleiding weet waar zij het over heeft.

De keus voor het CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek) aan de Radboud Universiteit van Nijmegen was snel gemaakt, hier werd een Post HBO opleiding aangeboden.

Mijn afstudeerscriptie ging over het waarom van Leonardoscholen (Fulltime HB scholen) vanuit de ouders bekeken. Ik heb steeds het gevoel gehad dat scholen tekort schieten tegenover hoogbegaafde kinderen en heb willen onderzoeken hoe dat komt, en wat daar eventueel aan te doen is. Ik heb daar een goed beeld van gekregen en dit inzicht kan ik gebruiken om andere scholen en/of leerkrachten te helpen

Ik heb de opleiding tot Specialist in Gifted Education aan de Radboud Universiteit in Nijmegen succesvol afgerond en mijn diploma tijdens de ECHA conferentie in Parijs ontvangen.

Vanuit mijn kennis en ervaring heb ik plusklassen begeleid en opgezet. Ik werk dan ook als zorgcoördinator van het (hoog)begaafde kind op mijn school, naast de gewone klas op de basisschool. Daarnaast heb ik de plusgroep, die “Sponsgroep” heet, binnen de school opgezet en vormgegeven. De bovenschoolseplusgroep gedaan en helpen invullen, een inval plusgroep gedraaid en daarbij de kleuterplus opgezet.

Daarnaast heb ik twee jaar gewerkt bij de HIQplus van HIQ, en werk ik samen met Dorine Bier bij Plusklas DiEeNe, wat een gezamenlijk project van ons beiden is.